Modellezési technikák

Számos olyan technika létezik, amelyek nélkülözhetetlenek az adatmodellezéshez, illetve olyanok, amelyek megkönnyítik azt. Ezek közül mutatok be néhányat a továbbiakban. Ezek közül a legfontosabb a Bachman-ábra, közismertebb nevén a tyúklábas ábra. Ez az adatmodell szerkezeti ábrája. A DFD-ábra (Data Flow Diagram - adatáramlási ábra) egy hierarchikus ábrázolási mód, amely a rendszerben az adatok áramlási útjait, az adatok feldolgozásait illetve tárolóit, továbbá a rendszer szempontjából lényeges külső tényezőket (külső entitás) és ezek kapcsolatait tartalmazza. Az egyed-esemény mátrix egy olyan táblázat, amely segít formálisan ellenőrizni, hogy minden lényeges eseményt, illetve egyedtípust fölvettünk-e a modellbe. A lekérdezési utak formális megrajzolása segít ellenőrizni a tyúklábas ábrán, hogy az összes szükséges lekérdezés elvégezhető lesz-e, hiszen csak olyan lekérdezéseket lehet elvégezni adott adatszerkezeten, amelyet a kapcsolatok lehetővé tesznek. Különösen fontosak azok a technikák, amelyek az esetleg hiányzó elemek földerítését segítik elő.

Fölmerülhet a kérdés, hogy miért kell, illetve miért jó mindezeket ábrázolni. Egyrészt az ábrák, az ábrázolás nem helyettesítik a szöveges leírást és pontos dokumentációt, másrészt viszont az ember vizuális lény, s ahogy már a régi kínaiak is fölismerték: „egy jó ábra fölér tízezer szóval”.

Bachman-ábra

A Bachman-ábra számos, kissé eltérő rajzváltozatban használatos, és általában az éppen rendelkezésre álló tervezőeszköz szabja meg, hogy melyik (al)változatot használjuk. Az ábrázolás lényege az egyedtípusok, azok fontosabb tulajdonságtípusainak, illetve az egyedtípusok közötti kapcsolatoknak az ábrázolása. A kapcsolatok puszta tényén túl a kapcsolat két jellemzőjét (vö. metaadatok) ábrázoljuk. Ezek a kapcsolat számossága és kötelezősége, mindkét irányban. Részletek itt.

DFD

A folyamatmodellezés végterméke az adatfolyam-ábra (DFD). Ennek alkotóelemei a külső entitás, az adattár, a folyamat (feldolgozás, process) és az adatáram (vagy dokumentum-áram). Ezek felhasználásával jól modellezhetők akár a jelenleg működő folyamatok, akár a tervezettek. Lehetővé teszi a hierarchikus ábrázolást, következésképpen a hierarchikus tervezést úgy, hogy bármely folyamat (feldolgozás) tovább bontható a kívánt, ill. a szükséges részletességig. Részletek itt.

Egyed-esemény mátrix

Ez nem más, mint egy (jókora) táblázat, amely fejében tartalmazza összes egyedtípusunkat, bal szélén pedig az összes eseményt, melyet tervezés alatt álló (majdani) rendszerünknek le kell tudnia kezelni. A táblázat kitöltése a C, M, D (magyarosan: L, M, T) betűkkel történik, amelyek rendre a create, modify, delete (létrehoz, módosít, töröl) szavak kezdőbetűje. Eseményenként meg kell határozni, hogy mely ET-ra milyen hatással van, mely ET-ban keletkezik hatására új előfordulás, vagy módosul, esetleg törlődik egy meglévő. Részletek itt.


Lásd még (a teljesség igénye nélkül):

SSADM strukturált rendszerelmezési és tervezési módszer, MTA Információtechnológiai Alapítvány, 1993. Az ITB honlapján html formátumban olvasható, doc formátumban helyben itt

Kovácsné Cohner Judit dr. - Takács Tibor: Ismerkedés az SSADM-mel. Computerbooks, Budapest, 1999.

 

Megjegyzés

Nincs, de még lehet :)

impresszum