Feladat-ötletek

Lehet választani az alábbiakból, vagy ha valakiben olvastuk hatására újabb ötlet ébred, akkor avval jelentkezni nálam. Amit várok: a választott témából egy tömör (max. 10e leütés!), de tartalmas áttekintés, és értékes források bibliográfiailag helyes felsorolása. Az anyagot emilben várom, doc vagy rtf (de semmiképp sem docx vagy pdf) formában. Határidő rugalmas: akár a vizsgaidőszak végéig. Tessék beleszámítani azt, hogy szükségem lehet egy-két napra, amíg megnézem és értékelem, továbbá azt is, hogy ha kiegészítést kérnék, arra is maradjon idő. Bármilyen kérdés esetén emilben is és órán is állok rendelkezésre. Ha emilre valaki nem kap választ két napon belül, ismételje az emilküldést. KEA@turul.banki.hu

 • A letöltések hatása a film- és zene"ipar"ra

 • Adatbányászat

 • Adatbáziskezelők korlátai (táblák, oszlopok, sorok száma; méret; mentés-visszaállítás)

 • Adatbáziskezelők terhelhetősége

 • Adatbáziskezelők története

 • Adatbáziskezelők története: SQL és szabványosítás

 • Adatmodellezés: házi zenegyűjtemény

 • Adatmodellezés: házi (digi) fotótár

 • Adatmodellezés: cédulázás (bibliográfia)

 • Adatmodellezés: tanulmányi rendszer egyes részei

 • Az informatikai fejlődés követése vagy figyelmen kívül hagyása egy kisvállalkozásnál

 • Az interneten terjedő számítógépes játékok hatása a fiatal generációra

 • Biometrikus azonosítás lehetőségei, korlátai: aláírásdinamika

 • Biometrikus azonosítás lehetőségei, korlátai: arckép ellenőrzés

 • Biometrikus azonosítás lehetőségei, korlátai: arcképfelismerés

 • Biometrikus azonosítás lehetőségei, korlátai: írisz

 • Biometrikus azonosítás lehetőségei, korlátai: ujjlenyomat

 • Biometrikus azonosítás lehetőségei, korlátai: hangazonosítás

 • CASE-eszközök fejlődése

 • Digitális aláírás az EU-ban

 • Digitális aláírás az USA-ban

 • Digitális aláírás Magyarországon

 • E-kampány - A 2008-as U.S.A. választások és az informatika

 • A Nagy Testvér figyel: Echelon, Carnivore

 • Élet a campus licenc nélkül az oktatásban

 • Ethical hacking

 • Gazdasági bűnözés és az informatika

 • Google page rank befolyásolása

 • Hacker és cracker

 • Informatikai biztonság: üzleti és szabad szoftverek

 • Internet- és mobiltelefon szolgáltatás során kezelt és megőrzött adatok Mo-n és az EU-ban

 • Jelszótörési lehetőségek

 • Könyvtár kontra e-book, (elektronikus könyvek megjelenésének a hatása a gazdaságra)

 • Mobiltelefon vezérelhetősége PC-ről

 • OLAP (OnLine Analytical Processing)

 • Online marketing és spam

 • Online zenebolt indításának feltételei

 • RSA-PGP-SSH

 • Spam elleni védekezési lehetőségek

 • Spamküldési lehetőségek

 • Számítógépes vírusok történeti áttekintése

 • Szerzői jogok és az internet ma Magyarországon

 • Szoftverfejlesztés: szerzői jog vagy szabadalmi jog?

 • Torrent: technika és jog

 • Vezeték nélküli hálózatok (wifi) biztonsága


FIGYELEM! A kérdésekre adható válaszok nem szükségképpen "tyúklábas" ábra v. -részlet rajzolását jelentik; minden esetben érdemes elgondolkodni az indokláson, magyarázaton is. Nem biztos, hogy egy kérdésre csak egyetlen helyes válasz van.

VIDEOTÉKÁS példa

Ha tékánkban nemcsak kazettán, hanem (bármilyen) másféle hordozón is tartunk és kölcsönzünk filmeket, hogyan kell módosítani az adatmodellt?

A színész és rendező (és zeneszerző) ET-ok összevonhatók-e egy ET-ba,miért?

Ha a színész és a rendező (és a zeneszerző) ET-ok összevonhatók, akkor mi lenne az összevont ET célszerű neve és hogyan módosulna a "tyúklábas" ábra, azt is figyelembe véve, hogy a színész esetében az általa játszott szerep ismerete továbbra is fontos?

Hogyan kell módosítani az adatmodellt, ha szeretnénk az egyes filmek esetében azt az ismeretet is kezelni, hogy milyen nyelve(ke)n beszél, illetve milyen nyelvű felirat(ok) vannak hozzá? Figyelembe kell venni, hogy egy dvd esetében több nyelv és felirat is elképzelhető, míg kazetta esetében egy nyelv, és max. 1 felirat.

Hogyan kell módosítani az adatmodellt, ha a kölcsönzések számlázását is modelleznünk kell?

a) A kölcsönzés díját a film árkategóriája és a kölcsönzés ténylegesidőtartama határozza meg.

b) A kölcsönzés díját a film árkategóriája és a kölcsönzés tényleges időtartama mellett a film újdonsága is befolyásolja: a beérkezése utáni első két hétben +10%-ot kell rászámolni az árkategóriára, utána már nem.

c) Az egységárak idők folyamán változhatnak, viszont ez a körülmény értelemszerűen nem érintheti a korábbi számlázások tárolt adatait.

Hogyan módosítandó adatmodellünk, ha egy hordozón több nyilvántartandó film is lehet (annak ellenére, hogy megbeszéltük: ez nem életszerű)?

ZENEI példa

Hogyan kell módosítani az adatmodellt, ha azt is szeretnénk kezelni, hogy időnként egyes adathordozókat kölcsönadunk haveri körünk és rokonságunk egyes tagjainak?

Hogyan kell módosítani az adatmodellt, ha a kölcsönzés mellett az időnkénti ajándékozásokat is lajstromozni szeretnénk?

Ha egyes hordozóknak saját magunk készítünk egyedi borítót számítógépes eszközökkel, akkor a borítókhoz tartozó egy v. több file hollétét is tárolnunk kell. Hogyan kell módosítani az adatmodellt?

Ha saját magunk is összeállítunk (ötletszerű) válogatásokat, annak lajstromozásához hogyan kell módosítani az adatmodellünket, egyáltalán: kell-e módosítani? Miért?

TANULMÁNYI példa

Tárgyfelmentés esetén a hallgató a kreditpontokat megkapja, osztályzata (egyéb értékelése) azonban nincs. Hogyan kezelné ezt a jelenséget? (Pl. élsportoló mivolta miatt mentesül a testnevelés követelményének, vagy nyelvvizsgája okán a nyelvi követelmények teljesítése alól.)

Tárgybeszámítás esetén a valahol, valamikor már megszerzett eredményét (kreditpont és jegy) fogadják el, mintha itt és most szerezte volna adott tárgyból, de a beszámítás ténye nem hagyható figyelmen kívül. Hogyan kezelné ezt a jelenséget?

Sorolja föl logikus sorrendben azokat a körülményeket, amelyek meghatározzák, hogy adott hallgató adott vizsgaidőszakban mely tárgyakból mely vizsgaalkalmakra jelentkezhet! Vegye figyelembe, hogy az aláírás megszerzésének (vagy a letiltásnak) ténye esetleg csak a vizsgaidőszak első tíz munkanapja után rögzítődik.

Sorolja föl logikus sorrendben azokat a körülményeket, amelyek meghatározzák, hogy adott hallgató adott vizsgaidőszak adott pillanatában mely tárgyakból fizethet UV-díjat!

Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló három vizsgalehetőséget valamely tárgyból, kérhet kivételes rektori engedélyt egy negyedik vizsgalehetőségre. Hogyan modellezné ezt, az engedély megadásának v. elutasításának tényével egyetemben?

Az előkövetelmények rendszerét hogyan modellezné, ha feltesszük, hogy:

a) csak a tárgyaknak lehet és egyetlen előkövetelménye (adott másik tárgy eredményes elvégzése)?

b) ha egy tárgy előkövetelményeként több más tárgy eredményes elvégzése is megszabható?

c) ha egyes kurzusoknak is lehet szűkebb előkövetelménye, pl. a tárgyi előkövetelmény eredményére vonatkozóan (adott kurzusba gyűjtenénk azokat, akik az előkövetelményt jó eredménnyel végezték)?

VEGYES FELADATOK

Tej-, tejtermék nagyker vagyunk. A nagy boltláncok központilag is rendelnek tõlünk, de egyes boltok közvetlenül is. (L. tartományfüggés példa.) Hogyan modellezné a kapott megrendeléseket, ha a központok meg az egyes boltok egyenrangú megrendelõk?

Számlázáskor az egységár problémáját már láttuk. Hogyan modellezné az "egyet fizet, hatot kap" akciókat, a mennyiségi árkedvezményt, az egyedi árképzést, a törzskártyás kevezményeket stb.?

Készítsen adatmodellt családfakutatáshoz!

Lásd még (a teljesség igénye nélkül):

Cikk-1 címe

 

Megjegyzés

Nincs, de még lehet :)

impresszum