Alkalmazásfejlesztés

Az alábbiakban néhány szempontot adunk, illetve veszünk szemügyre. A téma teljes értékű tárgyalása külön jegyzetet igényelne.

Kiválasztási eljárás

Sok esetben az alkalmazandó eszközök kiválasztása "magasabb szempontok" alapján, magyarán emberi gyengeségek szerint történik, amely kiválasztási eljárás nem tekinthető tudományos igényűnek, de többnyire még racionálisnak sem. (L. Előtérben a technika...) Normális esetben a megvalósítandó feladat sajátosságai, körülményei és adottságai az elsődlegesek, és ezek figyelembevételével, tervszerű megfontolás eredményeképpen választjuk a szükséges eszközöket. A kiválasztási eljárás során többféle, a választást segítő technikát alkalmazhatunk. Ezek lehetnek egyszerűbbek vagy bonyolultabbak, az ennek megfelelően kisebb vagy nagyobb ráfordításigénnyel, mint pl. a Franklin-mérleg, a hatásmátrix (POLANO-mátrix), a pontozótábla vagy a KIPA-módszer. [F4375 p. 7.6.7.3.] Részletek itt.

Adatbázis-kezelő és környezetének kiválasztása

Ennek során kizáró szempontjaink lehetnek pl.: jogtisztaság, fejlesztői/dokumentációs támogatás, zárolási képesség, értéktartomány és kulcsok megfelelő kezelése, elvárt teljesítményküszöb, adott esetben a szabad szoftver mivolt (GNU-GPL licenc).

A soroló szempontok lehetnek: dokumentáció, referenciák (elterjedtség), hardverigény, futási/feldolgozási idők, adatbiztonság, támogatottság, megtanulhatóság, platformfüggetlenség, a teljesítmény skálázhatósága, CASE-eszközökkel való együttműködés, a relációs elméletnek való megfelelőség mértéke, gazdanyelv fordíthatósága. Részletek itt.

Kódolási szabványok

A szoftverfejlesztés minden körülmények között csapatmunka, még akkor is, ha a legszerényebb esetben a csapat egyetlen főből áll. Elsődleges fontosságú tehát az, hogy a fejlesztés eredményeképpen keletkező forráskód tiszta és világos legyen, amennyire csak lehetséges. Evvel nemcsak jelen és jövőbeni munkatársaink helyzetét könnyítjük meg, de a sajátunkét is. Igen ritkán fordul elő ugyanis az, hogy egy elkészült munkához a későbbiekben soha nem kell hozzányúlni. Éppen ezért nagy súlyt kell fektetni az olyan területekre, mint a szerkezeti kialakítás (tagolás, a vezérlés logikája), a változónevek használata, a HTML-kód előállításának módja, a dokumentáció készítése, az SQL-kód átláthatósága vagy az adatellenőrzés. Részletek itt.

Változatok követése

Változatkezelő vagy változatkövető rendszer alkalmazása nélkülözhetetlen csoportmunkában történő fejlesztés esetén, de igen jó szolgálatokat tehet egyéni munka során is. Működésének lényege, hogy az egyes változásokat nyomon követhetővé és visszafordíthatóvá teszi. Csapatmunkában több fejlesztő is párhuzamosan dolgozhat az adott projekten, úgy, hogy a párhuzamos munkavégzés biztonságosan zajlik, anélkül, hogy egymás munkáját felülírnák a munkatársak. Részletek itt.


Lásd még (a teljesség igénye nélkül):

Cikk-1 címe

 

Megjegyzés

Nincs, de még lehet :)

impresszum