Modellezési technikák

Egyed-esemény mátrix

Ez nem más, mint egy (jókora) táblázat, amely fejében tartalmazza összes egyedtípusunkat, bal szélén pedig az összes eseményt, melyet tervezés alatt álló (majdani) rendszerünknek le kell tudnia kezelni. A táblázat kitöltése a C, M, D (magyarosan: L, M, T) betűkkel történik, amelyek rendre a create, modify, delete (létrehoz, módosít, töröl) szavak kezdőbetűje. Eseményenként meg kell határozni, hogy mely ET-ra milyen hatással van, mely ET-ban keletkezik hatására új előfordulás, vagy módosul, esetleg törlődik egy meglévő.

Ha a táblázatban a kitöltése után maradt üres sor, az azt jelentené, hogy az adott sorbeli esemény egyetlen ET-ra sincs említhető hatással, tehát gyanús, hogy az adott esemény a rendszerünk szempontjából fölösleges. Lehetséges azonban az is, hogy nem az esemény fölösleges, hanem a modellünk hiányos, azaz újabb ET-t (ET-okat) kell még fölvennünk, amely az adott esemény modellezéséhez szükséges.

Ha üres oszlop maradt, az azt jelenti, hogy az oszlopbeli ET-ra egyetlen esemény sincs hatással, tehát léte megkérdőjelezhető, vagy pedig az események listája hiányos.

Mindkét esetben a modell valamilyen hiányosságára vagy valamely fölösleges elemére derül fény, azaz modellünk minősége javul. Elképzelhető azonban az is, hogy az üres sorban (oszlopban) lévő esemény (ET) mégsem fölösleges. Nem lehetetlen ugyanis, hogy egy ET csak olvasásra szolgál. Tipikusan ilyen lehet a települések irányítószámainak gyűjteménye vagy a használható mértékegységek listája. Az egyed-esemény mátrixba azonban az R (O) betűket (read - olvas) nem szokás feltüntetni, mert zsúfolttá tenné azt.


Lásd még (a teljesség igénye nélkül):

SSADM strukturált rendszerelmezési és tervezési módszer, MTA Információtechnológiai Alapítvány, 1993. Az ITB honlapján html formátumban olvasható, doc formátumban helyben itt

Kovácsné Cohner Judit dr. - Takács Tibor: Ismerkedés az SSADM-mel. Computerbooks, Budapest, 1999.

 

Vélemény

Nincs és nem is lehet.

impresszum