Modellezési technikák

DFD

Kétféle folyamatot modellezhetünk, esetenként kell is modelleznünk. Szükséges modellezni a meglévő és működő rendszer folyamatait, emellett a tervezett, megvalósítandó információs rendszer folyamatait is terveznünk kell. Az utóbbiak nyilván nem teljesen függetlenek a meglévőektől, de egy új rendszer tervezése során mindig fölmerül, föl kell merüljön a kérdés, hogy a korábbi folyamatokat, a korábbi működést mennyiben lehet racionalizálni, egyszerűsíteni, kihasználva az újabb technika ígérte újabb lehetőségek előnyeit is. A folyamatmodellezés végterméke az adatfolyam-ábra (DFD). Ennek alkotóelemei a külső entitás, az adattár, a folyamat (feldolgozás, process) és az adatáram (vagy dokumentum-áram). Ezek felhasználásával jól modellezhetők akár a jelenleg működő folyamatok, akár a tervezettek. Lehetővé teszi a hierarchikus ábrázolást, következésképpen a hierarchikus tervezést úgy, hogy bármely folyamat (feldolgozás) tovább bontható a kívánt, ill. a szükséges részletességig.

A DFD-beli adattár nem szükségképpen feletethető meg egy az egyben valamely adatmodellbeli egyedtípusnak, általában azt mondhatjuk, hogy az adattár leginkább valamely nézet megfelelője lehet. A DFD ábra segítségünkre lehet a rendszer határainak megállapításában is. Érvényes ugyanis az a - logikus - szabály, hogy a feldolgozásokban adatok nem keletkezhetnek és nem veszhetnek el. Azaz a folyamatoknak legalább egy bemenő és emellett legalább egy kimenő adatáramuknak kell lennie. Ha ez a követelmény nem teljesülne, az vagy azt jelenti, hogy valamit nem vettünk figyelembe a modellezés során, vagy pedig azt, hogy az adott dolog mégsem folyamat, hanem külső entitás.

A folyamatmodellezés célja, hogy az adott információs rendszerről átfogó képet nyújtson, együtt ábrázolva a rendszer folyamatait és adatait. A rendszer határainak kijelölésén túl segítségünkre van a kimenő és bejövő adatáramok meghatározásában, a belső adatáramlások feltérképezésében, az adattárolás helyeinek meghatározásában, az adatok feldolgozását, átalakítását végző folyamatok meghatározásában.


Lásd még (a teljesség igénye nélkül):

SSADM strukturált rendszerelmezési és tervezési módszer, MTA Információtechnológiai Alapítvány, 1993. Az ITB honlapján html formátumban olvasható, doc formátumban helyben itt

Kovácsné Cohner Judit dr. - Takács Tibor: Ismerkedés az SSADM-mel. Computerbooks, Budapest, 1999.

 

Vélemény

Nincs és nem is lehet.

impresszum