Tapasztalatok a mindennapokból

A digitálisan kezelendő adatok napjainkra mind mennyiségüket, mind változékonyságukat, mind pedig kereshetőségüket tekintve - úgy tűnik - a kezelhetetlenség határára jutottak, ugyanakkor az ezen adatoktól való függőség mértéke erősen megnövekedett, sőt folyamatosan növekszik.

A szoftverkrízis sok évtizedes fogalma és jelensége ma is húsbavágó, hatásait mindennapi életünkben valamennyien tapasztalhatjuk.

A mennyiség problémáján túl ebben komoly szerepe van annak, hogy a relációs adatbázisok kezelésének eszközei, a tervezési, fejlesztési módszerek és segédeszközök az elmélet lehetőségeinek, sőt követelményeinek szintjét nem érik el.

Ezen ellentmondásos helyzetnek számos oka és tényezője van a máig tartó elméleti vitáktól az üzleti szempontok túlzott térnyerésééig. A minőségi fogalmi szintű adatmodellezés azonban - bár önmagában nem elégséges, de - megkerülhetetlenül szükséges előfeltétele a megfelelő minőségű végterméknek.

A technikai lehetőségek bűvöletében sajnos még ma is méltánytalanul háttérbe szorul a háromszintű modellezés-tervezés kérdésköre, nemcsak a szakirodalomban, de a fejlesztési módszerek területén is. Nincs olyan tervezőeszköz, nincs olyan tervezési-fejlesztési módszer, amely az elvárható szinten támogatná a fogalmi-logikai-fizikai szintű modellezést és tervezést. Ami ennél súlyosabb probléma: szakirodalma is alig van. Halassy dr. munkáin kívül nincs sem magyar, sem angol nyelvű irodalom sem, amely megfelelő elméleti alapozással tudományosan tárgyalná az adatmodellezés elméleti és gyakorlati problémáit.

Példák

Példa ajnos van jócskán, csak szét kell nézni a világban. Részletek itt.

Szoftverkrízis

Legfőbb tünetei a szoftverfejlesztési projektek költség- és időkeret túllépése, az alacsony hatékonyság, a gyönge minőség, a követelményeknek való meg nem felelés, a nehezen karbantartható programkód, vagy akár a szoftver el nem készülte. Részletek itt.

Van megoldás?

Jogos a kérdés: van-e megoldása ennek a problémának? Igen, van. A megoldás kulcsa az ember, mert "A számítógép olyan, mint a hülyére vert fegyenc, aki mindent megcsinál, amire utasítják. De csak azt" (Neumann János). A megoldás három összetevőből áll. Az egyik egy megfelelő, jól kipróbált, bevált fejlesztési módszertan, a másik a megfelelő kommunkáció, a harmadik pedig a megfelelő modellezési szemlélet. Részletek itt.


Lásd még (a teljesség igénye nélkül):

Halassy Béla: Az adatbázistervezés alapjai és titkai. IDG Magyarországi Lapkiadó Kft., Budapest, 1995.

Halassy Béla: Ember - információ - rendszer. IDG Magyarországi Lapkiadó Vállalat, Budapest, 1996.

Halassy Béla: Adatmodellezés. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 2002.

http://www.iit.uni-miskolc.hu/~ficsor/sweng/sweng60/sweng60.html helyben itt

 

Megjegyzés

Nincs, de még lehet :)

impresszum