Adatmodellezés

Metaadatok

Az ET-TT viszonylagossága kapcsán az egyik elgondolkodtató példa a metaadatok voltak.

"meta-, met- gör szóösszetételek előtagjaként jelentése: -val, -vel, között, túl; illetőleg a vele összetett fogalomnak változását, módosulását jelöli."

Az idegen szavak szótárából való fenti, általános meghatározás nem nyújt kielégítő támpontot.

Más meghatározás: „az adatbázisban tárolt üzemi adatok jellemzőinek adatbázisa (az adatok struktúrája és dimenziói, az adattárba kerülésük ideje, forrása és módja, archiválásuk ideje, információk a hozzáférésről stb.)."

Más meghatározás: „Ebben az esetben a „meta-" előtagot olyan értelemben használjuk, mint egy átfogó jelző olyan fogalom-és leíró módszerekre, amelyek egy eredeti fogalomrendszerrel foglalkoznak, abból származnak. Innen adódik a metaadat kifejezésre az „adatokat leíró adatok" meghatározás. A metaadat fogalma már a '60-as évektől kezdve jelen van az informatikában, a nem szekvenciális file-manager rendszerek adatleíró mezőitől kezdve (metaadatként felfogva az adatrekordok indexeléséhez felhasznált rekord-leíró mezőket) mind sokrétűbb módszerekként. A '70-es évektől relációs adatbáziskezelő rendszereknél is megjelent és kifejlődött többféle adatdefiníciós módszer, adatleíró megoldás, a tábladefiníciós megoldásoktól kezdve absztraktabb módszerekig, mint pl. az Entity/Relationship modell."

Az informatikában tehát a metaadatokon a ("közönséges", „üzemi") adatokra vonatkozó, azokat leíró adatokat értjük, amelyek tartalmazzák az adat használatára vonatkozó összes fontos tényt.

Metaadatbázis

Ha alkalmazzuk az adatbázis fogalommeghatározását a metaadatokra, a metaadatbázis fogalmához jutunk el: „A metaadatbázis a metaegyed-, tulajdonság- és kapcsolat-előfordulások szervezett együttese”. (Halassy). Gondoljuk végig: a „világ egyes részeinek elemei” halmazba nemcsak az ügyfél (mint természetes személy) tartozik bele, hanem az ÜGYFÉL nevű egyedtípus is!

metaadb.jpg

Az adatbázisok két szemléleti síkja.
Halassy, 1995. p. 132.

Igazi adatbázis-kezelés, adatszótár


Lásd még (a teljesség igénye nélkül):

Bakos Ferenc (szerk.): Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.

Elektronikus adatcsere. A MEH ITB 17. ajánlása. helyben itt

Halassy Béla dr.: Az adatbázistervezés alapjai és titkai. IDG Magyarországi Lapkiadó Kft., Budapest, 1995.

Sidló Csaba: Összefoglaló az adattárházak témaköréről (ELTE), helyben itt

 

Vélemény

Nincs és nem is lehet.

impresszum