Vállalati biztonsági kultúrakutatás

A biztonsági kultúra komplex megközelítése magában foglalja a jelentő (reporting), igazságos (just), alkalmazkodó (flexible), tanulni képes (learning) jellemzőket. (Reason,1998) Egy vállalat biztonsági kultúra elemzésében meghatározó szempont, hogy a szervezeti kultúra beágyazott a nemzeti kultúrába, ill. a szervezet rendszerében szubkultúrának tekinthető, ahol a dolgozók magas fokú biztonsági tudatossággal rendelkeznek. (Vasvári, 2009)  A vizsgált terület interdiszciplináris jellege kiterjed az ember és munkakörnyezet kölcsönhatásának tanulmányozására, az ergonómia (Antalovits, Izsó, 2000) és a szervezeti magatartás (Bakacsi, 2006) tudományterületeinek összefüggéseire.


Letölthető segédletek:
- Vallalati_biztonsagi_kulturakutatas.pdf October 30 2014 17:35:00. 980 db letöltés
1660 - syxtus - 2014-10-30 17:47:24