Generációk együttműködése családokban és vállalkozásokban

A munka világába kerülő munkavállalónak szüksége van azokra a képességekre és készségekre, amelyek révén együtt tud dolgozni másokkal, akár saját korosztályon belül, akár más korosztályokhoz tartozókkal. Az erre irányuló érdeklődést egyrészt az öregedő társadalom és a nyugdíjkorhatár emelkedése, és végül, de nem utolsó sorban a fiatalok körében megjelenő „kapunyitási pánik” teszi aktuálissá. Előzetes kutatásra (PhD értekezés) építve a jelen felmérés feltáró jellegű céljai:

•             a munkaerőtől elvárt kompetenciák elsajátítása a mai modern, átalakuló családokban,

•             az alapvető értékek átadásának vizsgálata, összehasonlítva az Európai Értékrendi Kutatás eredményeivel,

•             a különböző generációk közötti együttműködések jellemzői, a korosztályok értékelése (munkával, tanulással kapcsolatban),

•             a családi értékekkel kapcsolatosan összefüggések feltárása a munka/tanulás melletti egyéb elfoglaltságokkal,

•             a különböző generációk életcéljainak beazonosítása,

•             az elméleti és a gyakorlati tudás általános értékelésének megismerése.

A kutatás folytatása: a vállalkozások körében a különböző korosztályok (Baby Boomer, X generáció, Y generáció) együttműködésének vizsgálata, munkaerő-piaci jellemzőinek feltárása.


Letölthető segédletek:
- Beszamolo.pdf August 16 2014 17:22:00. 965 db letöltés
1372 - syxtus - 2013-10-10 18:10:27