Pályakezdők karriertervei családi vállalkozással összefüggésben kutatás projekt

A kutatás célja, hogy Eysenck (1967) személyiségtipológiájával és McClelland (1967) motivációelméletével, illetve a vezetési stílussal (Hernandez, 2012) összefüggésben feltárja a háttérrel rendelkező fiatalok családi vállalkozással kapcsolatos karrier terveit, a családi vállalkozás vonzó vagy éppen ellenkezőleg, taszító a számukra, mennyiben rendelkeznek valóban vállalkozói hajlandósággal vagy a családi vállalkozás kényszerpálya számukra, hogyan érinti őket az utódlás témaköre, milyen tényezőktől függ, hogyan képzelik el a fiatalok a karrierjüket. Mindehhez

  1. 1.     karrier tervek megismerése,
  2. 2.     motivációk, személyiségtípusok beazonosítása,
  3. 3.     vállalkozási adatok feltérképezése.

Mivel a kutatás több országban, Szlovákia és Magyarország részvételével zajlik, így a kapott eredmények komparatív elemzéseknek is alávethetőek, a későbbiekben, összehasonlító elemzések alapjául is szolgálnak.


Letölthető segédletek:
- Beszamolo.pdf August 16 2014 22:41:00. 979 db letöltés
1890 - syxtus - 2014-08-16 22:55:28