Elektronikus Vizsgáztató Rendszer

A hallgatói tanulmányi munka hatásfokának növelése gyakori automatizált számonkéréssel

Az oktatók célja, hogy egy adott tantárgyból minél több ismeretet, tudást sajátítsanak el a hallgatók. Ennek érdekében előadások, szemináriumok, laborok kerülnek megtartásra, a tananyag elektronikus formában is elérhető az OE e-learning rendszerén, a hallgatói vizsgaeredmények azonban mégsem felelnek meg a várakozásoknak. A projekt célja, hogy a vizsgáztatási rendszer módosításának hatását vizsgálja, illetve az elektronikus vizsgarendszer bevezetésével a hallgatók számára ne csupán tananyagot, de gyakorlási, önellenőrzési lehetőséget is biztosítson, így javítva a vizsgaeredményeket.

A hallgatók célja (többnyire) a minél kisebb erőbefektetéssel, minél jobb érdemjegy elérése. Ellenérdekeltek tehát a tananyag bővítésben, sőt, legtöbbször a fejlesztésben is, hiszen a korábbi évek anyagai (és az abból készült puskák) már elérhetők, letölthetők, szemben az új, fejlesztett anyaggal, amelynél nekik kell időt és energiát fektetniük a kidolgozásba.

A projekt során fejlesztett és tesztelt elektronikus vizsgáztató rendszerrel nem csupán a tanárok vizsgáztatási terhe csökkenthető, de remélhetőleg - az Y generáció számítógép használati szokásait figyelembe véve - a tanulási kedv is növelhető. Fontos azonban meghatározni a gyakorló kérdések számát, és a vizsgáztatás esetén a kérdések számítógépekre és egyénekre történő allokációjának algoritmusát annak érdekében, hogy az eredmények valós tudást, ne pedig a szomszédok segítségét, vagy a felkészülés során már kitöltött és akkor lejegyzett teszteredményeket mutassák.


Letölthető segédletek:
- Beszamolo.pdf June 24 2013 18:27:00. 1049 db letöltés
2103 - syxtus - 2013-06-24 20:17:34