Relációs adatbáziskezelés

Alapfogalmak

A relációs elven nyugvó módja az adatbáziskezelésnek ma egyeduralkodónak tekinthető. Üdítő (?) szakmai színfoltként előfordul más is, részben történelmi hagyománytiszteletből, részben új utak keresése kapcsán, de az általános célú és ipari jellegű adatbáziskezelés szinte kizárólagosan relációs elvű. Ennek okai többfélék: legnagyobb szerep annak van, hogy „történelmileg így alakult”, azaz az alkalmas időpillanatban Codd pont a relációs elvű adatbáziskezelés elméletét dolgozta ki. Mivel ez volt az első olyan megközelítés, amelynél az elmélet pontos és világos, részletes kidolgozása megelőzte a tényleges próbálkozásokat, a kezdeti tehetetlenség legyőzése után az iparág meghatározó szereplői (IBM, Oracle stb.) végül ezt az elvet választották a további fejlesztések alapjául. Mivel a gyakorlatban is elég jól bevált, egy alapvetően új megközelítési módnak számottevő (nagyságrendi) előnyt kellene tudnia felmutatni a relációs elvű kezeléshez képest, hogy érdemi esélye legyen az áttörésre.

A mostanában előforduló ún. objektum-orientált adatbáziskezelési kísérletekre is vonatkozik ez. Fölmerül további kérdésként az, hogy maga a fizikai tárolás és fizikai szintű kezelés milyen módon történik. Valószínűleg ugyancsak kétdimenziós táblákban, azaz relációkban... Az adatbáziskezelést kétdimenziós táblákra (relációkra) alapozni igen jó gondolatnak bizonyult: egyszerű, világos szerkezet, pontos matematikai alapok és háttér.

Célszerű ezen a ponton tisztázni néhány (alap)fogalmat. A reláció nem más, mint egy kétdimenziós tábla, amelynek csak elemi elemei lehetnek. Ennek a táblázatnak az oszlopai felelnek meg az adott tábla által reprezentált jelenségek tulajdonságainak, míg sorai az egyes jelenségeket reprezentálják. A reláció angol neve relation, míg a táblák közötti kapcsolat angol neve a relationship.

Az adatmodellezés elvileg független a tényleges adatbáziskezelési alapelvtől és technikától, azonban a különféle modellezési technikák és vizsgálati, elemzési módszerek nyilván nem lesznek (teljesen) azok.


Lásd még (a teljesség igénye nélkül):

Cikk-1 címe

 

Vélemény

Nincs és nem is lehet.

impresszum

Alapfogalmak