Adatmodellezés

Fizikai terv

A harmadik vizsgálandó szint a fizikai szerkezet szintje. Evvel van a legkevesebb dolgunk, erre van a legkisebb ráhatásunk, ugyanis az adatbázis-kezelő ((R)DBMS) ezt alapvetően elrejti a szemünk elől. Ez egyrészt igen helyes körülmény, amelynek számos előnye van. Olyannyira, hogy már Codd megfogalmazta követelményként (RS-1 The Information Feature, RS-2 Freedom from Positional Concepts). Másrészt azonban lehet hátrány is, hiszen a felhasználó által tapasztalható sebesség és hatékonyság erősen függ az általában igen lassú háttértáron lévő fizikai adatok kezelési módjától. Ezen a szinten gyakorlatilag egyetlen eszközünk van: az indexelés, minden további megoldás (pl. szegmentálás) erősen eszközfüggő.

A fizikai adatfüggetlenség elve pont azt jelenti, hogy nem szükséges az elemi fizikai szintű műveletekkel foglalkoznunk az alkalmazás fejlesztése során, azokat az adatbáziskezelő végzi el helyettünk. Természetesen az általános célú kezelő hatékonysága nyilván nem éri el a speciális megoldások eseti hatékonyságát, viszont rengeteg munkát, következésképp rengeteg hibalehetőséget takarít meg.

Csak az arányok érzékeltetésére: az adatbáziskezelés alapműveleteinek számító keresések és rendezések hihetetlenül szerteágazóak és sokfélék lehetnek. Donald Knuth A számítógép-programozás művészete c. munkájának teljes harmadik kötetét szánta erre a témára 761 oldal terjedelemben, és nem állítja, hogy a témát a teljesség igényével dolgozta volna föl.

A fizikai szintű adatszerkezetet az ismeretek tárolón való elhelyezésének, hozzáférésének és ábrázolásának (típus+méret) a tudatosan meghatározott rendjeként definiálhatjuk. A fizikai szintű tényezők hatása azonban elsősorban a hatékonyságot befolyásolja.

Az alkalmazott kezelőeszköz alapos - fizikai szintű - ismerete döntő jelentőségű lehet a hatékonyság szempontjából, ide értve annak SQL értelmezőjének működését is. Megtörténhet pl., hogy két, azonos eredménylistát eredményező SQL-lekérdezés futásideje között nagyságrendi különbség is van.


Lásd még (a teljesség igénye nélkül):

Codd E. F.: The Relational Model for Database Management - version 2. Addison-Wesley Publishing Company, h.n., 1990.

The art of computer programming Volume 3 (Sorting and searching) - Addison-Wesley, 1973.; magyar fordítása: Keresés és rendezés - Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1988.

 

Vélemény

Nincs és nem is lehet.

impresszum